Categories
News

ผลข้างเคียงของการให้ อาหารทางสายยาง ผ่านจมูก !

ผลข้างเคียงของการให้ อาหารทางสายยาง ผ่านจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางมาบ้าง ซึ่งในการให้อาหารทางสายยางนั้น ต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ จะต้องมีผู้ดูแลที่ความรู้ในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง รวมไปถึงวิธีการใส่สายยางให้อาหารเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เพราะการให้อาหารทางสายยางนั้น มีวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อน

หากไม่ระมัดระวังอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้ หรืออาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการให้อาหาร เพราะฉะนั้นการในอาหารทางสายยาง จึงต้องมีความจำเป็นที่ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพราะว่าขั้นตอนการให้อาหารนั้น บางครั้งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องเข้ารับการแก้ไขทันที หรือควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลอย่างเร่งด่วน วันนี้เราจะพามาดูถึงผลข้างเคียงในการให้อาหารทางสายยาง โดยผ่านรูจมูกของผู้ป่วย ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นเรามักจะพบเห็นได้บ่อยตามโรงพยาบาล

ซึ่งการให้อาหารทางสายยางให้อาหาร โดยผ่านรูจมูกนั้น ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของใส่สายยางให้อาหารเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการทำให้อวัยวะส่วนอื่นเกิดการระคายเคือง หรือเกิดแผลภายในร่างกายได้ ซึ่งการให้อาหารทางสายยางอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ โดยการเจาะบริเวณหน้าท้องและสอดสายยางให้อาหารไปที่กระเพาะอาหารโดยตรง ซึ่งจะไม่ยุ่งยากในเรื่องของการใส่สายยาง ซึ่งยังทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกทรมานเวลาที่ต้องสอดใส่สายยางเข้าร่างกายด้วย แต่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงวิธีการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยเอง

สำหรับผลข้างเคียงในการให้อาหารทางสายยางโดยผ่านรูจมูกนั้น สามารถเกิดผลข้างเคียงแก่ร่างกายผู้ป่วยได้หลายกรณี ซึ่งก่อนที่จะให้อาหารแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลจะต้องทำการใส่สายยางให้อาหารเข้าร่างกายผู้ป่วย ในขั้นตอนนี้มีความจำเป็นจะต้องทำโดยผู้ดูแลที่มีความชำนาญในการให้อาหารทางสายยาง เพราะหากใส่สายยางไปในตำแหน่งที่ผิด อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้ โดยที่สายยางให้อาหารนั้น จะถูกสอดผ่านจากรูจมูกของผู้ป่วยข้างใดข้างหนึ่ง ผ่านไปในโพรงจมูก และวกลงไปในคอหอย ไปยังหลอดอาหาร จนกระทั่งปลายสายยางอยู่ในตำแหน่งของกระเพาะอาหารพอดี วึ่งปลายสายจะอยู่ในตำแหน่งของกระเพาะอาหารหรือไม่ ผู้ดูแลจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ถ้าหากสายยางลื่นหลุดออกจากตำแหน่งของกระเพาะอาหาร ทำให้ต้องใส่ใหม่ ผลกระทบหรือผลข้างเคียงของการใส่สายยางให้อาหารทางรูจมูกนั้น อาจจะทำให้จมูกและไซนัสอักเสบได้ เนื่องจากให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุจมูกข้างนั้นได้ นอกจากนี้การใส่สายยางให้อาหารอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณภายในของร่างกายที่สายยางให้อาหารเคลื่อนผ่าน อาจจะทำให้เกิดแผลบริเวณลำคอได้เช่นเดียว ซึ่งต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

ทั้งนี้สายยางให้อาหารอาจทำให้เกิดคออักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบได้ หรือตัวสายยางอาจไประคายเคืองที่รูเปิดของท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ด้านหลังของโพรงจมูก และก่อให้เกิดหูอื้อหรือก่อให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบได้เช่นกัน รวมทั้งผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกว่ากลืนน้ำลายได้ไม่ปกติเนื่องจากสายยางนั้นค้ำอยู่ในหลอดอาหาร อย่างไรก็ตาม อาหารบางส่วนอาจย้อนจากกระเพาะอาหารขึ้นมาในคอหอยได้เนื่องจากสายยางคาอยู่ที่รูเปิดของกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารจึงทำงานได้ไม่ดี เห็นมั้ยว่าหากผู้ดูแลไม่มีความชำนาญในการให้อาหาร อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้ เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ เพราะการให้อาหารทางสายยาง หากเกิดข้อผิดพลาดที่รุนแรงอาจจะทำให้ผู้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลย อย่างไรก็ตามในการให้อาหารทางสายยาง ถึงแม้จะมีการให้อาหารอีกหลายวิธี ที่ไม่ต้องให้อาหารทางจมูก และไม่ต้องยุ่งยากเรื่องของการใส่สายยาง แต่แพทย์ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ป่วยว่าจะสามารถให้อาหารทางสายยาง โดยทางไหนได้บ้างที่จะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากที่สุด