Categories
News

มาลีกล่าวหาฝรั่งเศสส่งอาวุธให้กลุ่มติดอาวุธ

ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสและมาลียังคงถดถอย โดยประเทศในแอฟริกาตะวันตกกล่าวหาว่าอดีตอาณานิคมของตนเป็นผู้จัดหาอาวุธและข่าวกรองให้กับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาล ในจดหมายที่ส่งถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ อับดูลาย ดิออป รัฐมนตรีต่างประเทศของมาลีกล่าวว่าฝรั่งเศสได้ละเมิดน่านฟ้าของตนหลายครั้งและได้มอบอาวุธให้แก่นักสู้อิสลามิสต์

เพื่อพยายามทำให้ประเทศของเขาสั่นคลอนฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเด็ดขาดความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พังทลายลงหลังจากการรัฐประหารสองครั้ง และการตัดสินใจของผู้ปกครองทหารของมาลีให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทหารรับจ้างจากรัสเซีย ฝรั่งเศสกล่าวว่าทหารทั้งหมดของตนออกจากมาลีแล้ว ซึ่งพวกเขาได้ต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอิสลามิสต์มาเกือบ 10 ปีแล้ว