Categories
News

รัฐสภายูกันดาคว่ำกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศ

รัฐสภาในยูกันดาได้คว่ำร่างกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศ ซึ่งแต่เดิมทำให้ผู้คนกลายเป็นอาชญากรเพียงเพราะระบุว่าเป็น LGBTQ+ กฎหมายที่เสนอซึ่งได้รับการอนุมัติครั้งแรกในเดือนมีนาคม ถูกส่งกลับไปที่บ้านหลังจากประธานาธิบดี โยเวรี มูเซเวนีเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลง มาตราการลงโทษผู้ที่ระบุว่าเป็นเกย์จะนำไปสู่การฟ้องร้องผู้คนเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขา

ร่างกฎหมายยังคงกำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความผิดซ้ำเติม เช่น การทารุณกรรมเด็ก ประชาชนจะต้องรายงานต่อทางการถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหรือบุคคลที่เปราะบางอื่น ๆ ต่อทางการ เจ้าของบ้านเช่าสถานที่โดยรู้เท่าทันพฤติกรรมรักร่วมเพศเสี่ยงติดคุก 7 ปี ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านเสียงข้างมาก โดยมี ส.ส. เพียงคนเดียวที่คัดค้าน มันถูกประณามอย่างกว้างขวางจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายที่คล้ายกันนี้ถูกยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญของยูกันดาในปี 2014