Categories
Health News

แอนติบอดีเอชไอวีมีฤทธิ์สูงในการพัฒนาความต้านทานต่อไวรัส

ยาต้านไวรัสถือเป็นมาตรฐานทองคำในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีประสิทธิภาพสูงในการปราบปรามการจำลองแบบของไวรัส แต่ต้องใช้ชีวิตประจำวันตลอดชีวิตและสามารถเชื่อมโยงกับผลข้างเคียงได้ เนื่องจากเอชไอวีมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงและความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสร่วมกันเพื่อป้องกันการพัฒนาของการดื้อยาซ้ำและความล้มเหลวในการรักษา

แอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางในวงกว้างซึ่งกำหนดเป้าหมาย HIV แอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางในวงกว้างเป็นจุดสนใจของการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี วิธีการทำงานของพวกมันแตกต่างอย่างมากจากยาต้านไวรัสทั่วไป เนื่องจากแอนติบอดีมุ่งเป้าไปที่ไวรัสผ่านการจับกับโปรตีนพื้นผิวของ HIV จำเพาะ การทดลองทางคลินิกได้แสดงให้เห็นศักยภาพของการทำให้แอนติบอดีเป็นกลางในวงกว้างโดยการลดปริมาณไวรัสในเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในทำนองเดียวกันกับยาต้านไวรัส ผลของแอนติบอดีเดี่ยวเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเนื่องจากการพัฒนาของการดื้อต่อไวรัส