Categories
News

ผลข้างเคียงของการให้ อาหารทางสายยาง ผ่านจมูก !

ผลข้างเคียงของการให้ อาหารทางสายยาง ผ่านจมูก ! การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาทางการแพทย์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางมาบ้าง ซึ่งในการให้อาหารทางสายยางนั้น ต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ จะต้องมีผู้ดูแลที่ความรู้ในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง รวมไปถึงวิธีการใส่สายยางให้อาหารเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เพราะการให้อาหารทางสายยางนั้น มีวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อน

Categories
News

สูตรอาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สูตรอาหารปั่นผสม อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ เราเรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า STROKE ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองนี้ มีความรุนแรงสูง แม้ว่าไม่เสียชีวิต แต่ก็จะก่อให้เกิดความพิการในระยะยาว อาจต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นตลอดชีวิต

Categories
News

เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับคนเป็นเบาหวาน

เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับคนเป็นเบาหวาน อาหารการกิน ถือเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากเป็นพิเศษ เพราะอาหารที่เรารับประทานไปในแต่ละวันจะส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรง หากเราได้รับสารอาหารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย หรือได้รับในปริมาณที่มากเกินไป ก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ เช่น หากรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัดๆ ก็จะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน

Categories
News

อาหารผู้ป่วย อาหารที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ !

อาหารผู้ป่วย อาหารที่ดีต่อโรคอัลไซเมอร์ ! อัลไซเมอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญในวัยผู้สูงวัย ซึ่งต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านการรับรู้และการจดจำ นับว่า “โรคอัลไซเมอร์” เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปและพบในผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุของโรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองบางส่วนที่เกิดการฝ่อ ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองจึงลดลง ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมเรื่องง่าย ๆ หรือไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้